POTREBUJETE FINANČNO SPODBUDO ZA REALIZACIJO VAŠIH PROJEKTOV?

O podjetju

Več kot 10 let zagotavljamo visoko strokovnost na področju finančnega poslovanja

Podjetje ESF Consulting, d.o.o. predstavlja integracijo prava, ekonomije in gradbeništva, ključnih področij, ki so potrebna za uspešno svetovanje v investicijskih in drugih projektih. Specializirani smo za pripravo dokumentacije za pridobitev povratnih sredstev kot je na primer primer produkt P1 plus ali P7, ki ga vsako leto razpiše podjetniški sklad Maribor.


Naša konkurenčna prednost sta celostna obravnava ter individualni pristop, s katerima svoje stranke in projekte poglobljeno spoznamo.


Formalna usposobljenost
in dolgoletne izkušnje naših svetovalcev zagotavljajo visoko strokovnost  in potrebno širino na področju gospodarskega in finančnega poslovanja.


Sodelujemo pri vseh večjih razpisih evropskih strukturnih skladov in ter za naše naročnike iz vrst malih, srednjih in velikih podjetij, delniških družb, občin in zavodov uspešno pridobivamo finančna sredstva.

STORITVE

Svetovanje, priprava dokumentacije in pridobivanje sredstev

Potrebujete dokumentacijo za kandidiranje na razpisih podjetniškega sklada ali ostalih razpisov? Imamo znanje in izkušnje, da za vaše projekte pridobimo povratna ali nepovratna evropska sredstva, bančna posojila ali subvencionirane bančne garancije.

image

Nepovratna sredstva

Izdelava razpisne dokumentacije in pomoč pri prijavi na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev.

image

Povratna sredstva

Izdelava razpisne dokumentacije in pomoč pri prijavi na razpise za pridobitev povratnih sredstev kot so na primer razpisi podjetniškega sklada P1 PLUS ali P7 ali krediti SID banke.

image

Investicijska dokumentacija

Izdelava investicijskih elaboratov v skladu z Uredbo RS o enotni metodologiji za pripravo in obdelavo investicijske dokumentacije.

image

Poslovni načrti

Priprava in izdelava poslovnih načrtov za gospodarske družbe, zavode in ostale institucije.

image

Davčne olajšave

Izdelava poslovnega načrta za olajšave v vlaganja v R&D in R&R v skladu s Pravilnikom o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj.

image

Pravno svetovanje

Izvajamo svetovanje s področja delovnega, socialnega in gospodarskega prava.

PREDNOSTI

Zakaj izbrati ESF Consulting?

Maksimalna uspešnost

Maksimalna uspešnost

Dosegamo več kot 90 % uspešnost pri pridobivanju povratnih sredstev in več kot 80 % uspešnost pri pridobivanju nepovratnih sredstev.

Dolgoročna sodelovanja

Dolgoročna sodelovanja

O uspešnem poslovanju z nami največ pove dejstvo, da se naše zadovoljne stranke vračajo k nam, z novimi projekti.

Hitrost in odzivnost

Hitrost in odzivnost

Za nas ste vi na prvem mestu, zato reagiramo takoj, ko naletite na problem ali priložnost. In priložnost je treba izkoristiti takoj.

image

Za uspešno podjetje iz Koreje, ki se ukvarja z razvojem in prodajo medicinskih pripomočkov, smo pridobili nepovratna sredstva agencije SPIRIT za tuje investitorje. S sredstvi v višini 2 milijonov evrov so financirali gradnjo proizvodnih kapacitet.

Nepovratna sredstva agencije SPIRIT za tuje investitorje
image

Poslovna ideja podjetja iz Krškega se nam je zdela izredno inovativna in zanimiva. Prijavili smo ga na razpis evropskega sklada HORIZON 2020. Prvič in drugič smo dosegli dovolj točk, vendar zaradi premalo sredstev na razpisu nismo uspeli. Vztrajali smo in v tretje uspeli. Stranka je dobila kar zajetno vsoto nepovratnih sredstev.

Nepovratna sredstva sklada HORIZON 2020
image

Za podjetje iz Ljubljane, ki se ukvarja z pilotiranjem gradbenih jam, smo pridobili več sto tisoč evrov povratnih sredstev s strani SID banke. Pri tem še posebej izstopa dejstvo, da je banka vlogo sprva zavrnila z obrazložitvijo, da pilotni stroji niso stroji. Po uspešni pritožbi in pogajanju smo vendarle uspeli in stranka je dobila potrebna finančna sredstva.

100.000 € povratnih sredstev SID banke
image

Do pridobitve 100.000 EUR nepovratnih sredstev za nakup stroja, smo pomagali družinskemu podjetju iz Šentjurja, ki se je že večkrat, samo ali preko drugih svetovalnih podjetij, prijavilo na različne razpise in na žalost nikoli niso bili uspešni. Z nami so uspeli že ob prvi prijavi.

100.000 € nepovratnih sredstev za nakup stroja
image

Družinsko podjetje iz Maribora je imelo več kot 2 milijona evrov dolga v CHF z obrestmi. Z upnikom smo se dogovorili za skoraj 2/3 odpisa dolga, tako je za poplačilo ostalo še 700.000 EUR. Na koncu smo dosegli, da je podjetje obdržalo poslovni objekt, upnik pa celo sofinancira preostanek dolga do leta 2034. Podjetje danes posluje z uspehom.

Pomoč družinskemu podjetju iz Maribora

Ste naleteli na poslovni izziv ali priložnost?

Pomagali vam bomo v vseh fazah projekta od priprave poslovnega načrta do pridobivanja povratnih ali nepovratnih sredstev.

POKLIČITE NAS
040 333 133
ali

nam pošljite sporočilo na info@esf.si

  AKTUALNO

  Aktualni razpisi in obvestila

  Javni razpis za dodeljevanje razvojnih posojil na obmejnih problemskih območjih – B5

  NAMEN IN CILJ RAZPISA Namen razpisa je dodeljevanje razvojnih posojil v podjetništvu projektom na obmejnih problemskih območjih...

  Javni razpis – posojila za investicijske projekte v gospodarstvu – B1

  NAMEN IN CILJ RAZPISA Namen razpisa je dodeljevanje posojil v gospodarstvu na območju Republike Slovenije, ki zasleduje...