Potrebujete finančno spodbudo za realizacijo vaših projektov?

O podjetju

15 let zagotavljamo visoko strokovnost na področju finančnega poslovanja

Podjetje ESF, d.o.o. predstavlja integracijo prava, ekonomije in gradbeništva, treh ključnih področij, ki so potrebna za uspešno svetovanje v investicijskih in drugih projektih.

Naša konkurenčna prednost sta celostna obravnava ter individualni pristop, s katerima svoje stranke in projekte poglobljeno spoznamo.

Formalna usposobljenost in dolgoletne izkušnje naših svetovalcev zagotavljajo visoko strokovnost  in potrebno širino na področju gospodarskega in finančnega poslovanja.

V letih delovanja smo sodelovali pri vseh večjih razpisih evropskih strukturnih skladov in za naše naročnike iz vrst malih, srednjih in velikih podjetij, delniških družb, občin in zavodov uspešno pridobivali finančna sredstva.

STORITVE

Svetovanje, priprava dokumentacija in pridobivanje sredstev

Potrebujete dokumentacijo za kandidiranje na razpisih podjetniškega sklada ali ostalih razpisov? Imamo znanje in izkušnje, da za vaše projekte pridobimo povratna ali nepovratna evropska sredstva, bančna posojila ali subvencionirane bančne garancije.

image

Nepovratna sredstva

Izdelava razpisne dokumentacije in pomoč pri prijavi na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev.

image

Povratna sredstva

Izdelava razpisne dokumentacije in pomoč pri prijavi na razpise za pridobitev povratnih sredstev kot so na primer razpisi podjetniškega sklada P1 PLUS ali P7 ali krediti SID banke.

image

Investicijska dokumentacija

Izdelava investicijskih elaboratov v skladu z Uredbo RS o enotni metodologiji za pripravo in obdelavo investicijske dokumentacije.

image

Poslovni načrti

Priprava in izdelava poslovnih načrtov za gospodarske družbe, zavode in ostale institucije.

image

Davčne olajšave

Izdelava poslovnega načrta za olajšave v vlaganja v R&D in R&R v skladu s Pravilnikom o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj.

image

Pravno svetovanje

S področja delovnega, socialnega in gospodarskega prava.

Prednosti

Zakaj izbrati ESF?

Maksimalna uspešnost

Maksimalna uspešnost

Dosegamo več kot 90 % uspešnost pri pridobivanju povratnih sredstev in več kot 80 % uspešnost pri pridobivanju nepovratnih sredstev.

Dolgoročna sodelovanja

Dolgoročna sodelovanja

O uspešnem poslovanju z nami največ pove dejstvo, da se naše zadovoljne stranke vračajo k nam, z novimi projekti.

Hitrost in odzivnost

Hitrost in odzivnost

Za nas ste vi na prvem mestu, zato reagiramo takoj, ko naletite na problem ali priložnost. In priložnost je treba izkoristiti takoj.

image

Za uspešno podjetje iz Koreje, ki se ukvarja z razvojem in prodajo medicinskih pripomočkov, smo pridobili nepovratna sredstva agencije SPIRIT za tuje investitorje. S sredstvi v višini 2 milijonov evrov so financirali gradnjo proizvodnih kapacitet.

Nepovratna sredstva agencije SPIRIT za tuje investitorje
Pokličite nas
01/360 21 94
ali
Se naročite na srečanje

  Aktualno

  Zadnji razpisi in obvestila

  Javni razpis za dodeljevanje razvojnih posojil na obmejnih problemskih območjih – B5

  NAMEN IN CILJ RAZPISA Namen razpisa je dodeljevanje razvojnih posojil v podjetništvu projektom na obmejnih problemskih območjih...

  Javni razpis – posojila za investicijske projekte v gospodarstvu – B1

  NAMEN IN CILJ RAZPISA Namen razpisa je dodeljevanje posojil v gospodarstvu na območju Republike Slovenije, ki zasleduje...