Družinsko podjetje iz Maribora je imelo več kot 2 milijona evrov dolga v CHF z obrestmi. Z upnikom smo se dogovorili za skoraj 2/3 odpisa dolga, tako je za poplačilo ostalo še 700.000 EUR. Na koncu smo dosegli, da je podjetje obdržalo poslovni objekt, upnik pa celo sofinancira preostanek dolga do leta 2034. Podjetje danes posluje z uspehom.