Poslovna ideja podjetja iz Krškega se nam je zdela izredno inovativna in zanimiva. Prijavili smo ga na razpis evropskega sklada HORIZON 2020. Prvič in drugič smo dosegli dovolj točk, vendar zaradi premalo sredstev na razpisu nismo uspeli. Vztrajali smo in v tretje uspeli. Stranka je dobila kar zajetno vsoto nepovratnih sredstev.